Strona główna » Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy lub drukarkę do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.

 3. W momencie przyjmowania sprzętu do naprawy serwis pobiera zaliczkę na poczet kosztów wykonania usługi w wysokości 50 zł. Kwota ta zaliczana jest w poczet kosztów naprawy: przy odbiorze sprzętu klient dopłaca tylko różnicę w cenie.

 4. Firma Drukosfera będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:

  • uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,

  • uszkodzeń mechanicznych,zalania, spalenia , przepięcia itp.

  • uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),

  • losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).

 5. Firma Drukosfera nie przyjmuje reklamacji z usterkami niewymienionymi przez klientów lub uszkodzeń mechanicznych – po odejściu z kasy

 6. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.

 7. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 14 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.

 8. Drukosfera może odstąpić od naprawy w przypadku, jeśli części zamienne konieczne do jej wykonania nie są już dostępne. W takim wypadku klient obciążany jest jedynie kosztem diagnostyki urządzenia w wysokości 50 zł.

 9. Na życzenie klienta, przed przystąpieniem do naprawy Drukosfera może przeprowadzić wycenę jej kosztów. Jest to usługa płatna, a jej koszt wynosi od 50 do 600 zł w zależności od rodzaju i modelu sprzętu. O wysokości opłaty klient informowany jest w momencie oddawania sprzętu do naprawy.

 10. Opłata za wycenę pobierana jest jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy. Jeśli klient zaakceptuje kosztorys i zdecyduje się na naprawę, Drukosfera odstępuje od pobierania osobnej opłaty za wycenę.

 11. Jeśli, przystąpiwszy do naprawy, serwisant stwierdzi, iż jej koszty przekraczają 50% wartości urządzenia, kontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej drogi postępowania. W takim wypadku czas naprawy liczony jest od momentu przekazania przez klienta decyzji o naprawie.

 12. W przypadku rezygnacji klienta z naprawy już po jej wycenie (pkt. 11 i 13 regulaminu), wpłacona zaliczka przechodzi na poczet pokrycia kosztów wyceny.

 13. Klient może zrezygnować z naprawy i pozostawić drukarkę w serwisie do utylizacji, składając pisemne lub ustne oświadczenie woli. W takim przypadku pobrana zaliczka przechodzi na poczet kosztów wyceny naprawy oraz kosztów utylizacji urządzenia.

 14. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.

 15. Wszystkie kwoty podawane przez serwis są kwotami netto.

 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.

 17. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.

 18. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej lub 90 dniowej gwarancji. Gwarancja ta nie dotyczy prawidłowego działania systemu operacyjnego będącego zainfekowanym przez wirusy oraz złośliwe oprogramowanie, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.

 19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926


Przejdź do strony głównej
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku ulegnie zmianie nasz Regulamin oraz zostanie wprowadzona nowa Polityka Prywatności. Zmiany te związane są z dostosowaniem naszego serwisu do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zachęcamy Cię do zapoznania się z nowymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz z Polityką Prywatności i Plików Cookie. Akceptacja nowych regulaminów nie wymaga od Ciebie żadnych działań.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu