Automat błyskowy (flash).

Wymiar odbicia (rozmiar płytki) 70X30mm